It's so f-ing awesome !! 👊

 
Jag kommer inte skriva nå annat än att jag bara D I G G A R hur dessa oretuscherade bilder fick bikini försäljningen att öka! Vilket är sjukt underbart, för det är såna bilder man vill se och de gör en mer lockad till att shoppa!! :) Jag blir iaf mer lockad.. Blir inte du det?
 
Jag tycker iallafall att ni ska gå in och läsa artikeln som SOLO skrivit om detta..
Jag säger bara KEEP GOING!! De kan bara bli bättre å gå längre med dessa bilderna! :)
 
 


/ Love MissLie ♥

Hur kan vi göra för att stoppa mobbningen ? - För barn & unga

Till barn och unga

Barn och unga har inte ansvar att lösa mobbning – det ligger alltid hos vuxna. Däremot har du som ung oftast bättre koll än vuxna eftersom du vet mer om vad som verkligen händer i klassen, på skolan och på fritiden. Vuxna behöver hjälp att upptäcka om någon far illa. Dessutom betyder det hur mycket som helst för den som är ensam att bli sedd av någon i sin egen ålder.

 • Bry dig om

Visa den som blir utsatt för mobbning att du ser att han eller hon finns. Säg ”Hej”, ge ett leende, sätt dig bredvid ibland. Gå tillsammans till maten, fråga vad hon/han ska göra på rasten eller vad ni har för läxor. Lyssna om hon/han behöver prata. Det är de små sakerna som räknas. Det behövs inte så mycket för att någon ska känna sig både bättre och gladare.

 • Skapa god stämning!

Något som är viktigt för att mobbning inte ska uppstå är stämningen i gruppen. Är det roligt att gå i er klass eller förening? Tror du att det är så för alla? Finns det hårda grupperingar och är det vanligt med sånt som skitsnack, hårda ord och taskiga skämt? Om det är så är det viktigt att göra något åt saken. Prata med de vuxna om hur ni har det och arbeta för att istället få en god sammanhållning och vi-känsla.

 • Säg ifrån!

Det finns massvis av sätt att säga ifrån på. Bara genom att visa att du inte hänger på mobbarna när de är elaka mot någon säger du ifrån. Du är en förebild när du är en schysst kompis som visar att du inte ställer upp på mobbning. Ett bra sätt att säga ifrån är att prata med en vuxen. Det är inte att skvallra – mobbning är olagligt! Du gör både den som blir mobbad, mobbaren och gruppen en tjänst.

Det viktigaste är ATT man gör något – inte hur!

Hur man säger ifrån beror på person och situation, alltså vem man är och vad som händer. Om ens kompisar pratar skit kanske man vågar säga ifrån själv men om man ser några som slår någon är det bättre att hämta en vuxen. Det viktigaste är att göra något. En mobbningssituation löser sig sällan av sig självt. Om du gör något har du möjlighet att förändra en annan människas liv.


Tänk på att inte gå och bära på andras problem så att du själv mår dåligt. Prata med en vuxen!


 / Love MissLie ♥

Hur kan vi göra för att stoppa mobbningen ? - För vårdnadshavare

Till vårdnadshavare

Skolan, förskolan och vårdnadshavarna har ett gemensamt ansvar för att barn och ungdomar får bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Alla barn och elever har rätt att få känna sig trygga med sina kamrater och med de vuxna.

Mobbning och andra former av kränkningar drabbar varje år, i genomsnitt, minst ett barn i varje klass. Det är alltid de vuxna som har det yttersta ansvaret för att motarbeta mobbning och kränkningar. Därför behöver vårdnadshavarna och personalen ha förtroende för varandra och kunna samtala med varandra under tiden i förskolan och skolan. Då ökar möjligheten att snabbt lösa en eventuell konflikt och därmed minskar också risken för att barn och unga ska fara illa.

Det finns mycket som du som förälder kan göra för att medverka till goda relationer mellan förskolan, skolan och hemmet. Här nedan får du några handfasta tips.

 • Var en positiv förebild

Det låter som en självklarhet att vi vuxna ska vara bra förebilder, men vår erfarenhet är att vi vuxna många gånger glömmer att rikta blicken mot oss själva när det gäller hur vi pratar om våra barns förskola eller skola. Om vi vuxna uppträder respektfullt mot varandra kan vi vara goda förebilder för våra barn. Fundera över hur du kan bidra till en konstruktiv kommunikation om, och med, ditt barns skola och klass eller förskola.

 • Prata om skolan/förskolan med ditt barn

Prata om både positiva och negativa saker som sker i förskolan, skolan, klassen eller barngruppen, men försök att vara konstruktiv. Föregå med gott exempel och avstå från att tala illa eller nedsättande om ditt barns skola, lärare och om andra barn i klassen och deras föräldrar. Om vi vuxna visar intresse för barns tillvaro i skolan så ökar också sannolikheten för att de vänder sig till oss om något händer. Du blir också bättre på att uppmärksamma förändringar hos ditt barn om du följer med i vad som händer i ditt barns liv i förskolan eller skolan.

 • Skapa en bra samverkan mellan hem och skola/förskola

Fundera över hur vi som vuxna kan samarbeta för att barn och unga i vår närhet ska må så bra som möjligt. Hur ska samverkan se ut med just er förskola eller skola. Hur vill du att en konstruktiv och tillitsfull dialog med ditt barns förskola eller skola ska se ut? Har du klart för dig vilka förväntningar förskola eller skolan har på dig som förälder? Vilken gemensam värdegrund kan skola och hem komma överens om att förmedla till barn och unga? Tillsammans har skola och hem en mycket större möjlighet att skapa ett positivt klimat än vad de två har var och en för sig. Och kom ihåg – målet är en trygg miljö för alla barn!

 • Ta reda på hur skola/förskola arbetar för allas lika värde och motmobbning och andra former av kränkningar.

Vet du hur ditt barns förskola, skola, klass eller barngrupp arbetar för att skapa ett tryggt och positivt klimat? Har du som förälder tagit del av skolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling? Vet du vem du ska kontakta om du har frågor eller får veta att ditt eller någon annat barn upplever otrygghet i skola eller förskolan?/ Love MissLie ♥
  Min profilbild
  (Om mig : Klicka på ★ bild)