Statistik om mobbning

 • 60 000 barn är utsatta för mobbning i Sverige
 • 20% har blivit kränkta av en annan elev det senaste året

Otryggaste platserna är:
1. Toalett
2. Omklädningsrum
3. Nätet


 

 • 13% av tjejerna på högstadiet har blivit utsatta för sexuella trakasserier. Motsvarande siffra bland killar är 8%.
 • 1/3 av eleverna upplever inte att lärarna agerar vid kränkningar
 • 10% av eleverna har blivit kränkta av en vuxen


Vanligaste typen av kränkningar är:
1. Taskiga kommentarer
2. Elaka blickar eller miner
3. Fysiska kränkningar


 • 71% av lärarna vet hur man ska agera om en elev utsätts för kränkningar
 • Var tredje ung har blivit kränkt på nätet minst någon gång under det senaste året
 • Kik är den vanligaste platsen på nätet för kränkningar bland tjejer samtidigt som spel är den vanligaste platsen för kränkningar bland killar.
  Min profilbild
  (Om mig : Klicka på ★ bild)