Orsaker till mobbning

 

För att förebygga kränkningar är det viktigt att förstå orsakerna bakom varför kränkningarna uppstår.
Varje mobbningsfall är unikt och behöver analyseras från olika perspektiv.


För att förstå en mobbningssituation är det viktigt att ha både ett individ-, grupp-, organisations- och samhällsperspektiv.
Erfarenheten är att många skolor fastnar i individperspektivet och letar anledningar enbart hos den utsatta eller den som utsätter.
Man menar att man istället behöver lyfta blicken och se till saker som tryggheten i gruppen, ledarskap i organisationen eller normer i samhället för att få en helhetsbild.

Ett normkritiskt perspektiv

För att förstå orsaken bakom kränkningar är det även viktigt att ha med sig ett normkritiskt perspektiv. I Friendsrapporten berättar många barn att kränkningarna är kopplade till flera olika saker som tex fritidsintressen, musiksmak, klädstil eller vilken sport man utövar. Det har ofta att göra med de osynliga regler – normer som fastslår vilka fritidsintressen tjejer och killar förväntas ha, vilka kläder du bör ha eller vilken musik du borde lyssna på. De som avviker från normen på något sätt riskerar att bli utsatta.

Skolan & normer

Dessa osynliga regler som begränsar barn och ungas handlingsutrymme finns på flera olika nivåer. I en skola eller klass kan till exempel normen vara att ha en viss klädstil och lyssna på en viss musik, och detta kan avvika kraftigt från vad som gäller i en annan skola. Som skola är det därför mycket viktigt att analysera vilka normer som finns på just ens egen skola. Därefter kan man tillsammans med eleverna reflektera och kritiskt granska de normer som finns. På så sätt vidgar man normer som begränsar och skapar orättvisor och arbetar istället för normer som skapar en inkluderande miljö där alla får vara sig själva.

    Min profilbild
    (Om mig : Klicka på ★ bild)