Hur kan vi göra för att stoppa mobbningen ? - För vårdnadshavare

Till vårdnadshavare

Skolan, förskolan och vårdnadshavarna har ett gemensamt ansvar för att barn och ungdomar får bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Alla barn och elever har rätt att få känna sig trygga med sina kamrater och med de vuxna.

Mobbning och andra former av kränkningar drabbar varje år, i genomsnitt, minst ett barn i varje klass. Det är alltid de vuxna som har det yttersta ansvaret för att motarbeta mobbning och kränkningar. Därför behöver vårdnadshavarna och personalen ha förtroende för varandra och kunna samtala med varandra under tiden i förskolan och skolan. Då ökar möjligheten att snabbt lösa en eventuell konflikt och därmed minskar också risken för att barn och unga ska fara illa.

Det finns mycket som du som förälder kan göra för att medverka till goda relationer mellan förskolan, skolan och hemmet. Här nedan får du några handfasta tips.

  • Var en positiv förebild

Det låter som en självklarhet att vi vuxna ska vara bra förebilder, men vår erfarenhet är att vi vuxna många gånger glömmer att rikta blicken mot oss själva när det gäller hur vi pratar om våra barns förskola eller skola. Om vi vuxna uppträder respektfullt mot varandra kan vi vara goda förebilder för våra barn. Fundera över hur du kan bidra till en konstruktiv kommunikation om, och med, ditt barns skola och klass eller förskola.

  • Prata om skolan/förskolan med ditt barn

Prata om både positiva och negativa saker som sker i förskolan, skolan, klassen eller barngruppen, men försök att vara konstruktiv. Föregå med gott exempel och avstå från att tala illa eller nedsättande om ditt barns skola, lärare och om andra barn i klassen och deras föräldrar. Om vi vuxna visar intresse för barns tillvaro i skolan så ökar också sannolikheten för att de vänder sig till oss om något händer. Du blir också bättre på att uppmärksamma förändringar hos ditt barn om du följer med i vad som händer i ditt barns liv i förskolan eller skolan.

  • Skapa en bra samverkan mellan hem och skola/förskola

Fundera över hur vi som vuxna kan samarbeta för att barn och unga i vår närhet ska må så bra som möjligt. Hur ska samverkan se ut med just er förskola eller skola. Hur vill du att en konstruktiv och tillitsfull dialog med ditt barns förskola eller skola ska se ut? Har du klart för dig vilka förväntningar förskola eller skolan har på dig som förälder? Vilken gemensam värdegrund kan skola och hem komma överens om att förmedla till barn och unga? Tillsammans har skola och hem en mycket större möjlighet att skapa ett positivt klimat än vad de två har var och en för sig. Och kom ihåg – målet är en trygg miljö för alla barn!

  • Ta reda på hur skola/förskola arbetar för allas lika värde och motmobbning och andra former av kränkningar.

Vet du hur ditt barns förskola, skola, klass eller barngrupp arbetar för att skapa ett tryggt och positivt klimat? Har du som förälder tagit del av skolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling? Vet du vem du ska kontakta om du har frågor eller får veta att ditt eller någon annat barn upplever otrygghet i skola eller förskolan?

    Min profilbild
    (Om mig : Klicka på ★ bild)