Hur utvecklas språket hos barn under första året?

👶 0-3 månader: Det nyfödda barnet känner igen moderns röst och språkrytm.
     I början kommunicerar barnet med skrik, joller, mimik och rörelser.

👶 6 månader: Barnet använder gurgelljud & stavelser (T. ex ma, ma, ma, da, da, da) Barnet imiterar & skrattar.  
     Ordförståelsen ökar.

👶 1 år: Ettordssatser börjar komma. De flesta barn säger sitt första ord mellan åttonde och artonde månaden.
      Flickor är i regel lite tidigare än pojkar. Barnet pekar, benämner & begär (T.ex .mamma, pappa, vovve, lampa,
      kaka) Barnet kommunicerar med gester och mimik.
    Min profilbild
    (Om mig : Klicka på ★ bild)